Actie in de politiek en op de Mandelabrug!

VVD Zoetermeer vraagt steun bij Tweede Kamerfractie in de strijd met de NS

Het plan van de NS om vanaf 2007 alleen nog maar stoptreinen in Zoetermeer te laten stoppen
is ook voor de VVD-fractie in Zoetermeer volkomen onacceptabel.

Vanaf de eerste bekendmaking vanuit het College van B & W dat deze mogelijkheid aanwezig was,
heeft de VVD, evenals de andere gemeenteraadsfracties, het College via een motie verzocht
alles te doen om deze ongewenste ontwikkeling te voorkomen. Alternatieve voorstellen vanuit
het College van B & W en het bestuur van het Stadsgewest Haaglanden zijn door de NS niet
geaccepteerd.

De VVD fractie ziet deze besluitvorming van de NS als een “kaartje terug naar de zestiger
jaren” in plaats van een “kaartje richting toekomst”. De boemelstatus heeft Zoetermeer al
veel te lang gekend.

“Een dynamische stad met bijna 120.000 inwoners plus nog te ontwikkelen gebieden rond de
stationslocatie(s) vragen om adequate oplossingen ten aanzien van de mobiliteit, mede in het
kader van het te voeren vestigingsbeleid voor bedrijven” aldus woordvoerder Emmy Plantinga.

De VVD heeft de woordvoerder Verkeer en Vervoer van de VVD fractie in de Tweede Kamer
gevraagd de belangen van Zoetermeer te behartigen en de NS op andere gedachten te brengen.

Inmiddels zal de VVD fractie meedoen aan perronacties om te protesteren en de reizigers naar
hun mening te vragen.

SP: Geen sneltrein = geen optie

De NS wil in 2007 de sneltrein opheffen. In ruil daarvoor gaan er meer intercity’s rijden.
Helaas zullen deze Zoetermeer voorbij zoeven.

Zoetermeer zal dus alleen nog maar haar stoptreinen behouden. Dat betekent het verlies van
een directe verbinding naar Utrecht en verder. Een extra overstap in Gouda dus. Bovendien
zullen de stoptreinen dan ook niet vaker gaan rijden. Als u wel eens in de spits op station
Zoetermeer komt dan weet u dat het flauwekul is. Vele mensen zijn gebaat bij een snelle
verbinding met Utrecht.

Bovendien gaat de intercity Den Haag – Utrecht wel meer rijden, namelijk 4 keer per uur.
Waarom deze dan niet bijvoorbeeld twee keer een stop kan maken op station Zoetermeer is
vreemd. Zoetermeer is zeker niet te klein voor een eigen intercity station. Sterker nog vele
kleinere gemeentes hebben wel een eigen IC station. Vrijwel alle grote steden in de top 20
hebben een eigen stop, maar de twintigste stad die ook nog eens een sterke forensenstad is
zou naast het net vissen.

Dit is het zoveelste signaal van de NS aan de burger dat sinds de privatisering van de
spoorwegen het meer gaat om de winstmarges dan op snel, effectief en goedkoop vervoer. Want
sneller en effectiever wordt het niet en goedkoop is het al niet meer met een jaarlijkse
stijging van 3%.

De afgelopen jaren zijn we al heel wat vervoer kwijt geraakt. Wat te denken van de
nachttreinen? De laatste ging om 1:10, nu al om 0:30 vanaf Den Haag. De nachttrein om half
vier rijdt niet meer. De eerste treinen zijn er mee opgehouden. De NS gebruikt dus een
kaasschaaftechniek die de mobiliteit van heel wat Zoetermeerders aantast.

De NS mag naar mijn mening best de sneltrein afschaffen in ruil voor een eigen intercitystop.
En maak werk van fatsoenlijke nachtverbindingen. Het leven stopt tegenwoordig niet meer om
24:00 uur. Een nachttrein richting Utrecht via Zoetermeer, Gouda, Woerden en alle kleinere
stations trekt zeker wel een volle trein.

Wees kritisch naar de NS, laat niet over u heenlopen en dien bezwaar en klachten in waar de
service en mobiliteit in het gedrang komt!

Gelukkig wordt deze mening gedeeld door iedereen in de gemeenteraad en het college van B&W.

D66 Zoetermeer verontwaardigd over verdwijnen Intercitytrein

Met grote verontwaardiging heeft D66 Zoetermeer kennis genomen van het voorstel van de NS om
Zoetermeer een directe verbinding met andere grote steden te onthouden. “Het is toch te gek
voor woorden dat de 3e stad van Zuid-Holland bruusk wordt overgeslagen door Intercitytreinen”,
zegt een getergde lijsttrekker Flip Huisman van D66 Zoetermeer. Vanaf volgend jaar wordt
Zoetermeer alleen nog maar aangedaan door stoptreinen die volgens de NS dan sprinter heten.
“Je kunt dat beestje wel een andere naam geven, maar daar rijdt zo’n bak echt niet sneller
van”, aldus de Democraten. Integendeel meer overstappen en een langere reistijd zijn het
gevolg. De bedrijven in Zoetermeer worden slechter bereikbaar en Zoetermeerders die
bijvoorbeeld naar Utrecht willen, kunnen een comfortabele reis wel vergeten. Neem je de
stoptrein dan ben je al snel 10 minuten langer onderweg. Een andere keus is overstappen in
Gouda, maar dat kost ook al gauw 5 minuten extra, als het overstappen al lukt, want een
probleem met overstappen in Gouda was de afgelopen jaren meer regel dan uitzondering. Flip
Huisman vindt het daarom onbegrijpelijk dat de NS niet is ingegaan op een alternatief
voorstel van reizigersorganisatie Rover. In dit voorstel stopt de Intercity op het traject
Den Haag – Utrecht twee keer per uur in Zoetermeer en twee keer per uur in Gouda. Met dit
alternatief wordt tegemoetgekomen aan de door de NS gevreesde reistijdverlenging op het
traject Den Haag – Utrecht, wanneer zowel Voorburg als Zoetermeer zouden worden aangedaan
door de Intercity. D66 Zoetermeer heeft inmiddels contact opgenomen met de Tweede
Kamerfractie van D66 om zodoende te proberen het besluit van NS ongedaan te maken.

GroenLinks

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks is verbijsterd dat de Nederlandse Spoorwegen zo
brutaal is om de tweeëntwintigste stad van Nederland (binnenkort met meer dan 125.000
inwoners) met ingang van de aanstaande dienstregeling af te schepen met stoptreinen, waardoor
er geen rechtstreekse verbinding met Utrecht meer mogelijk is.

Wij zullen de geplande acties van de hele Zoetermeerse Gemeenteraad tegen dit besluit van de
NS met volle inzet ondersteunen.

Ook hebben wij onze Tweede Kamer fractie in het recente verleden al opgeroepen om met klem
dit onzalige plan naar de prullenbak te verwijzen.

Het besluit van de NS staat op gespannen voet met de door alle in de Tweede Kamer
vertegenwoordigde partijen aan de burgers beloofde verbetering van het Openbaar Vervoer.

‘Sneltrein moet blijven’

“Het is toch gek voor woorden dat de derde stad van Zuid-Holland bruusk wordt overgeslagen
door Intercitytreinen” (Flip Huisman, D66), “NS scheept Zoetermeer af met boemelstatus, een
klap in het gezicht van de vele reizigers die van de sneltreinen gebruik maken,” (Monique van
der Linden, CDA) “Een kaart terug naar de zestiger jaren, in plaats van een kaartje richting
toekomst,” (Emmy Plantinga, VVD).

Wethouder Haan verwoordt het diplomatieker maar de boodschap is niet minder helder: de
sneltrein moet blijven. “De NS doet zichzelf en de Zoetermeerse treinreiziger tekort.”

De Zoetermeerse politiek protesteert tegen het nieuwe spoorboekje van de NS. Hard en
eensluidend klinkt de verontwaardiging. Het nieuws dat de NS vanaf 2007 geen Intercity’s meer
laat rijden in Zoetermeer is ingeslagen als een bom en men legt zich niet bij dit besluit
neer. Politieke partijen hopen dat hun partijgenoten in de Tweede Kamer de nodige invloed
kunnen uitoefenen om dit “onzalige” besluit terug te draaien. Zo stellen Jan ten Hoopen (CDA)
en Boris van de Ham (D66) zich vierkant op achter de Zoetermeerse partijen, waarbij wethouder
Edo Haan het standpunt van het College verkondigt. “Zoetermeer is bezig met ontwikkelingen
rond het station Zoetermeer en de Boerhaavelaanzone. De komende jaren komen hier veel
kantoren en woningen bij. Dit zal een substantiële groei van het aantal reizigers opleveren.
Het zou goed zijn als de NS dit toekomstperspectief in haar planvorming meeneemt.”

Het alternatief van ROVER wordt omarmd. De reizigersorganisatie stelt voor om de
dienstregeling zo te wijzigen dat er straks per uur twee sneltreinen stoppen in Zoetermeer en
twee in Gouda, in plaats van Gouda vier en in Zoetermeer nul.

Nieuwsblad Zoetermeer 26 januari 2006

Met de boemel naar Utrecht

NS-plan voor Sprintertrein naar Gouda en Utrecht voor Zoetermeerders

Sneltrein verloren, rampspoed geboren. Als we de lokale politici mogen geloven die woensdag
massaal demonstreerden op de Mandelabrug, staat Zoetermeer het nodige onheil te wachten.
Wanneer de plannen van de NS doorgaan, stopt hier vanaf december 2006 geen sneltrein meer. De
stad zou afzakken naar een ‘boemelstatus’ en dat is slecht voor de lokale economie. Hoe
rampzalig zijn de gevolgen voor de reiziger eigenlijk? “Een treinreis naar Utrecht, nu 35 a
36 minuten, duurt straks tien minuten langer. Wie even snel wil reizen moet overstappen in
Gouda,” licht Maarten Batenburg van reizigersorganisatie ROVER toe. “Misschien niet
rampzalig, maar wel vervelend. Ik verwacht dat veel reizigers zullen afhaken.”

Als de NS zijn zin krijgen, rijden er vanaf 2007 geen sneltreinen meer in Nederland, alleen
nog stoptreinen en intercity’s. De stations Zoetermeer en Zoetermeer Oost worden slechts
bediend door een stoptrein of Sprinter, zoals de NS deze gaat noemen. Die gaan vier keer in
het uur stoppen, zowel in de richting Den Haag als Utrecht. De trein naar Utrecht doet alle
tussenliggende stations aan, in tegenstelling tot de huidige sneltrein. Gevolg: een langere
reistijd. Dat er te weinig reizigers in- en uitstappen bij station Zoetermeer, zoals NS
beweren, spreekt Batenburg tegen. “Uit onze telling blijkt dat er dagelijks 2000 mensen op en
neer rijden naar het oosten.”

ROVER pleit voor een alternatief, waarbij de Intercity Zoetermeer toch aandoet. “Wij zeggen:
twee keer per uur een Sprinter naar Gouda en twee keer per uur een Intercity naar Utrecht.
Dat moet haalbaar zijn voor NS.”

Onprettige bijeenkomstigheid voor de reiziger is, dat er Sprinter worden ingezet. “Die zijn
niet hetzelfde als de bekende gele Sprinters, maar wel eenvoudiger dan het sneltrein- en
intercitymaterieel. Met één toilet per voertuig of geen. Vervelend. Naar Utrecht ben je
straks driekwartier onderweg.”

De NS gooit de dienstregeling om, omdat er meer treinen gaan rijden over het spoor. “Wij zien
weinig verbetering,” zegt Batenburg. “Gemiddeld in Nederland wordt de reistijd langer en
moeten reizigers vaker overstappen.” Er is een voordeeltje voor de Zoetermeerse reiziger:
“Wie naar het noorden van het land wil, kan straks vanaf Gouda in één keer met de
Intercity.”

Letterlijk bericht Algemeen Dagblad

Protestactie tegen NS: warmdraaien voor verkiezingen

Joelende D66’ers, fluitende GroenLinks-aanhangers en VVD’ers die een protestlied inzetten.
Het leek woensdagmiddag wel een verkiezingsmanifestatie op de Mandelabrug bij station
Zoetermeer. De politieke partijen in Zoetermeer protesteerden gezamenlijk tegen de plannen
van de NS om de sneltrein vanaf 2007 niet meer te laten stoppen in Zoetermeer. Reizigers
reageerden verbaasd op de actie.

Sommigen snelden langs de televisie-cameraploegen en de bonte menigte politici die zich
rondom de kiosk op de Mandelabrug hadden verzameld.

Reizigers die minder haast hadden, tekenden een protestkaart. Het schrappen van de sneltrein
is op zijn zachtst gezegd vervelend als je dagelijks op en neer reist tussen Utrecht en
Zoetermeer. “Nu rijdt er twee keer in het uur een sneltrein naar Utrecht die er 35 à 36
minuten over doet”, lichtte Maarten Batenburg van reizigersorganisatie Rover toe. “De
sneltrein verdwijnt. Dan moet je overstappen op de intercity in Gouda. Of met de stoptrein
die er zeker tien minuten langer over doet.”

Zoetermeer dreigt af te zakken naar de ‘boemelstatus’, waarschuwde VVD’er en ex-wethouder van
vervoer Emmy Plantinga. Niet alleen vervelend voor de reizigers, maar ook slecht voor het
economische vestigingsklimaat in de stad, meende zij. Treinreizend Zoetermeer hoeft wellicht
niet te wanhopen. Het protest kreeg woensdag bijval van de aanwezige Tweede-Kamerleden Sharon
Dijksma (PvdA) en Boris van der Ham (D66). Zij beloofden zich in de Kamer sterk te maken voor
een intercitystation in Zoetermeer. “Maar”, voegde Van der Ham daaraan toe. “De gemeente
Zoetermeer zal het station hier wel aantrekkelijker moeten maken. Betere aansluitingen,
betere omgeving en dus meer reizigers.”

Letterlijk bericht Algemeen Dagblad van woensdag 25 januari 2006

Actie voor behoud sneltreinen Zoetermeer

Alle politieke partijen uit de Zoetermeerse gemeenteraad hebben woensdag actie gevoerd op
station Zoetermeer.

Dit bericht bevat audio.

De actie had als doel het behoud van de sneltreinen op het station. De Nederlandse Spoorwegen
vindt dat er te weinig reizigers gebruik maken van het station en wil intercity’s in de
dienstregeling van 2007 schrappen. Ook station Voorburg dreigt vanaf 2007 alleen nog maar
bezocht te worden door stoptreinen.

De Zoetermeerse politiek en de reizigersvereniging Rover hopen de NS via de Tweede Kamer op
andere gedachten te kunnen brengen. Reizigers werd gevraagd een geel kaartje te tekenen als
steunbetuiging. Zoetermeer gaat alle kaartjes uiteindelijk in de Tweede Kamer aanbieden.

Letterlijk bericht RTV-West van donderdag 26 januari 2006

Actie gemeenteraad Zoetermeer en ROVER tegen NS-plannen op woensdag 25 januari tussen 17.00
uur en 18.00 uur

Inwoners van Zoetermeer worden opgeroepen om mee te doen aan de actie!

Twee keer per uur met de intercity naar Utrecht en Den Haag!

De politieke partijen in de gemeenteraad van Zoetermeer roepen alle Zoetermeerders om op 25
januari tussen 17:00 uur en 18:00 uur bij het NS-loket Mandelabrug aanwezig te zijn. De
Zoetermeerse politiek protesteert tegen het nieuwe spoorboekje van de NS.

Straks stoppen er alleen nog maar stoptreinen in Zoetermeer als het aan de NS ligt. De
intercity-treinen laten Zoetermeer dan letterlijk links liggen. Reizigers vanuit Zoetermeer
moeten dan voortaan overstappen in Gouda als ze niet minstens tien minuten langer onderweg
willen zijn. Zoetermeer steunt de plannen van ROVER, om twee keer per uur een intercity in
Gouda en twee keer per uur een intercity in Zoetermeer te laten stoppen, in plaats van vier
keer per uur in Gouda.

De minister van Verkeer en Waterstaat moet nog instemmen met de plannen. Daar zal zij nog
overleg over voeren met de Tweede Kamer. Over enige tijd zullen de plannen van de NS over de
nieuwe dienstregeling in de Tweede Kamer worden besproken. De Tweede Kamer moet dan overtuigd
zijn van het belang van de intercityhalte voor Zoetermeer! De politieke partijen in
Zoetermeer willen hun partijgenoten in Den Haag overtuigen van het belang van de
intercitystatus voor Zoetermeer. Daarom zullen zij op woensdag 25 januari vanaf 17:00 uur op
station Zoetermeer steun uitspreken voor het voorstel van ROVER. Zoetermeerders wordt
gevraagd om hun steun te betuigen. Leden van de Tweede Kamer zijn uitgenodigd bij het protest
aanwezig te zijn. De Zoetermeerse wethouder Verkeer en Vervoer Edo Haan zal hen een petitie
aanbieden.

Persbericht Gemeente Zoetermeer van 23 januari 2006

Treinreizigers verbaasd

Zoetermeerse treinreizigers reageren eveneens verbaasd op het voornemen van de NS. “Als er nu
een economische reden was, kon je je het besluit van de NS nog voorstellen,” zegt Frans Lems,
wachtend op de sneltrein naar Den Haag. “Maar ik zie hier genoeg mensen staan. Nee,
Zoetermeer lijkt mij niet te klein voor een sneltrein.”

“ik zou zeggen: blijf even wachten. De sneltrein stopt zo,” stelt forens Frank (35) voor, als
hem wordt gevraagd hoe populair de sneltrein op station Zoetermeer is. Meer dan zeventig
mensen stappen enkele minuten later uit de trein. Ongeveer eenzelfde aantal reizigers stapt
in. Alles bij elkaar een Mandelabrug vol.

[…]

“Je krijgt wel RandstadRail natuurlijk, maar die rijdt alleen naar Den Haag. Het is nu al
minder. Vroeger stopte hier alleen maar nieuwe dubbeldekkers. Nu stoppen er vooral Koplopers,
dat betekent minder ruimte,” besluit Frank.

Gedeeltelijk bericht Algemeen Dagblad van 19 januari 2006

Massale steun voor Zoetermeerse treinactie

De gemeente Zoetermeer heeft de afgelopen weken duizenden steunbetuigingen
binnengekregen voor het behoud van de sneltreinen die het station van de
stad aandoen.

De NS wil de intercity’s vanaf volgend jaar schrappen. Te weinig mensen
zouden er gebruik van maken.Zoetermeer zou voortaan alleen nog aangedaan
worden door stoptreinen. Daarop begon de gemeente een actie. In totaal zijn
er 2100 actiekaarten, 1100 e-mails en 164 actiebonnen binnengekomen. Ze
worden vanochtend aangeboden aan minister Karla Peijs van Verkeer die
vandaag een bezoek brengt aan Zoetermeer.

Wethouder Edo Haan riep alle lokale politieke partijen dinsdagavond tijdens
een commissievergadering op alle contacten in de Tweede Kamer te
mobiliseren voor de Zoetermeerse ‘treinen-kwestie’.

Bron: RTV-West, 15 februari 2006

NS terugfluiten

Minister Karla Peijs doet woensdag 15 februari mee aan een debat over de vervoersproblematiek
in Zoetermeer. Het debat wordt georganiseerd door het CDA in B2-Home (voorheen Bridgehome)
aan het Vernedepark 1a. Aanvang 20:00 uur.

Politiek leider Monique van der Linden van CDA-Zoetermeer verwacht een spetterend bedat. “Wij
hebben als lokaal CDA nogal wat noten op onze zang. Wij aan er van uit dat minster Peijs
rekening houdt met onze opvattingen om een aantal vervoers- en verkeersknelpunten acuut op te
lossen.” Van der Linden heeft gesprekken gevoerd met deskundigen om de knelpunten in kaart te
brengen. Op 15 februari overhandigt zij aan minister Peijs een lijst met prioriteiten om
Zoetermeer uit de nood te helpen. Van der Linden wijst allereerst op het onacceptabele
besluit van de directie van de NS om Zoetermeer in 2007 de ‘boemelstatus’ te geven. “De hele
gemeenteraad verzet zich tegen de nieuwe dienstregeling van de NS en is een gele kaartenactie
begonnen. Deze voor ons ongebruikelijke actie moet minister Peijs er toe bewegen de NS terug
te fluiten.”

Letterlijke bericht Streekblad van 10 februari 2006

Reactie achterlaten