NS en Zuidvleugel ondertekenen intentieovereenkomst

NS en Zuidvleugel ondertekenen intentieovereenkomst voor de verbetering van het regionaal treinverkeer.

Vandaag ondertekenen de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam, het stadsgewest Haaglanden namens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel en de Nederlandse Spoorwegen een intentieovereenkomst met als doel om zo snel mogelijk na 2010 meer Sprinters per uur op het hoofdrailnet tussen Leiden en
Dordrecht, Gouda en Rotterdam en Gouda en Den Haag te laten rijden. Deze overeenkomst is een eerste opstap naar een beter samenhangend openbaar vervoersysteem en een betere bereikbaarheid in Zuid-Holland.

De provincie, de regio’s en de grote steden zullen zich in de komende jaren inspannen om 32.000 woningen te bouwen rond de bestaande en rond nieuwe stations in Zuid-Holland. Daarnaast zullen in meer samenhang locaties worden gerealiseerd voor kantoren en voorzieningen op korte afstand van stations.

De partijen willen uiterlijk in juli 2007 op basis van de intentieovereenkomst een uitvoeringsovereenkomst ondertekenen. Hierin wordt vastgelegd wat de bijdrage is van alle partijen
voor het verbeteren van het sprintervervoer (voorheen de stoptrein) en het realiseren van de verstedelijking langs de spoorlijn.

Vandaag is ook de regionale verkenning naar het concept Stedenbaan gepresenteerd. Hierin is gekeken naar de toegevoegde waarde van het op elkaar afstemmen van treinvervoer en andere modaliteiten, met name autovervoer. In combinatie met een passend verstedelijkingprogramma wordt zo een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en de bereikbaarheid in Zuid-Holland.

De intentieovereenkomst houdt verband met de dienstregeling van NS voor 2007. De overheden in Zuid-Holland zijn ingenomen met de vaste kwartierfrequentie die in deze dienstregeling is opgenomen voor de Sprinter. Dit wordt gezien als een belangrijke opmaat voor het leveren van een bijdrage aan de
huidige en de verwachte groei van de vervoersbehoefte tussen de 10 en 30 kilometer. De Zuidvleugel verwacht dat ook de Tweede Kamer inziet hoe belangrijk deze dienstregeling is voor de Randstad. Stedenbaan is een project van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel.

Reactie achterlaten