NS wil graag Station BleiZo

door René Lamers

De Nederlandse Spoorwegen hebben oren naar een nieuw treinstation op de plek waar de nog door te trekken Oosterheemlijn de A12 zal kruisen. Het station is de wens van de gemeenten Zoetermeer en Bleiswijk, die het in de plannen ‘station BleiZo’ noemen.

De toezegging van de NS is mede reden waarom de Zoetermeerse politiek zich erbij neerlegt dat de stad geen intercitystation krijgt. Sowieso heeft de NS de politiek ervan kunnen overtuigen dat door het schrappen van de sneltreinen alleen stoptreinen rendabel zijn voor Zoetermeer. De reistijd naar Utrecht zal zelfs korter zijn, terwijl niet zoveel mensen opstappen op station Zoetermeer. En de reizigers zouden verward kunnen raken bij het alternatief dat Zoetermeer voorstelde, namelijk twee van de zes intercitytreinen tussen Den Haag en Utrecht in Zoetermeer laten stoppen in plaats van Gouda.

Vervoerswethouders Pieter Smit is blij dat de NS mee willen werken aan de bouw van station BleiZo. Het station zou temidden van een nieuw bedrijventerrein aan weerszijden van de A12 komen. Personeel van deze bedrijven kunnen met het station worden verleid met de trein te komen in plaats van met de auto. Daarnaast zouden reizigers uit Oosterheem snel aansluiting hebben op de lijn Den Haag-Utrecht.
Als raadslid voerde Smit nog actie voor de intercitystatus van Zoetermeer. De acties waren niet vergeefs, zo denkt hij. “De toezegging is het resultaat ervan. De NS hebben oog voor de belangen van Zoetermeer.”

Reactie achterlaten