Provinciale Staten twijfelen plots over ZoRo-lijn

De Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn plotseling gaan twijfelen over het tracé voor de
ZoRo-lijn tussen Zoetermeer en Rotterdam. Het hiervoor gekozen tracé van Oosterheem naar
Berkel & Rodenrijs dat niet strak langs de HSL voert, zou het glastuinbouw-gebied sterk
verknippen. Tuinbouworganisatie WLTO pleit vooreen bundeling met de HSL, maar deze optie vraagt
meer viaducten, wat uiteraard duurder is. Toch zijn diverse fracties dus gaan twijfelen. Na de
zomer wordt er een definitieve voorkeur gekozen.

Overigens is pas vanaf 2010 kans op rijkssubsidie voor de ZoRo-lijn.

Reactie achterlaten