Zware training voor 810 meter HSL

Hulpverleners zijn momenteel volop in training om zich voor te bereiden op de komst van een minuscuul stuk van 810 meter hogesnelheidslijn dat door deze regio gaat. Alhoewel het maar om een klein fragment van het honderden kilometerslange traject gaat kan niets aan het toeval overgelaten
worden.

De 810 meters rails liggen in Zoetermeer tegen de wijk Oosterheem aan. Daarom moeten brandweer, politie en ambulancepersoneel uit de satellietstad en omliggende gemeenten alles weten over de specifieke problemen die zich zouden kunnen voordoen met de supersnelle flitstrein. “De trein gaat met maximaal 350 kilometer per uur behoorlijk hard, dus als er dan iets zou gebeuren zijn de gevolgen uiteraard veel heftiger. Een ander groot verschil met gewone treinen is nog wel het extreem hoge voltage”, legt R. Huisman van de HSL-Zuid het nut van de speciale voorbereiding uit.

Daarom zijn er speciale procedures nodig om hulpverleners bij calamiteiten veilig langs het spoor te kunnen laten opereren. “Op een gewoon treintraject staat 1500 volt gelijkstroom. Bij de HSL praten we over 25.000 volt wisselstroom. Bij een draadbreuk in de bovenleiding zal dus enorm veel spanning vrij komen, waardoor je niet zomaar het tracé op kunt gaan.”

Alhoewel het stuk traject in Zoetermeer ligt zullen ook hulpverleners uit omliggende steden en dorpen opgeleid worden. Dit omdat bij een ontsporingmet veel slachtoffers of een grote brand de inzet toch op regionale schaal zal zijn.

Tunnel

Bovendien moeten de hulpverleners van de regio Haaglanden ook voorbereid zijn op eventuele calamiteiten in de tunnel onder het Groene Hart. Bij een grootschalig ramp met de HSL daar zal er zeker assistentie worden gevraagd van de ervaren Haagse hulpverleners.

De brandweer Zoetermeer zal in de regio het voortouw nemen bij eventuele rampen. “Zij bezitten dan ook een speciale sleutel om op het spoor te komen. Alles is namelijk heel goed afgesloten om te voorkomen dat mensen iets op de rails kunnen gooien”, legt Huisman uit. Overigens zijn er rond
de HSL-sporen nog meer veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is er een speciaal geleidingsspoor ontwikkeld waardoor de wagons niet kunnen ontsporen. Ook een botsing lijkt onmogelijk doordat er een systeem wordt ingebouwd waarbij de machinist geen fouten meer kan maken.

Binnen enkele weken zal begonnen worden met het maken van testritten ook op het stuk spoor bij Zoetermeer. In 2007 moet de hele supersnelle trein tussen Amsterdam en België officieel in gebruik worden genomen.

Reactie achterlaten