Slimmer gebruik rijstroken

door René Lamers

Over de Afrikaweg, de Oostweg en de Zuidweg moeten binnen twee jaar meer auto’s kunnen rijden. De wegen slibben nu vaak dicht, vooral in de spits. Dan hindert het stilstaande verkeer op de A12 niet alleen de auto’s die naar de snelweg moeten, maar ook het verkeer dat binnen de stad van de ene naar de andere kant van de A12 moet.

Voor de Oostweg wordt gedacht aan het toevoegen van één rijstrook als er een file is: ‘dynamische rijstroken’ geheten. Voor de Afrikaweg wordt het al dan niet tijdelijk opheffen van de busbaan richting A12 overwogen. “De bus gaat er maar een paar keer per dag overheen,” legt wethouder Pieter Smit van verkeer en vervoer uit. “Het asfalt daar wordt dus niet altijd gebruikt.” Wel moeten de verkeerslichten worden aangepast, zodat de bussen nog steeds gebruik kunnen maken van hun eigen licht.

Voor de Zuidweg wordt gekeken naar een betere aansluiting op de Oostweg, en dus de A12. Ook wil Smit nagaan of de afsluiting van de Vierde Stationsstraat ter hoogte van tuincentrum De Driesprong kan worden opgeheven. Daarmee zou verkeer geholpen zijn, dat nu in de spits vaststaat op de Oostweg. Gewacht wordt op een uitspraak van de rechter over de vraag of bewoners van de straat belanghebbend zijn bij de afsluiting.

Op kleiner niveau worden fietsroutes op de Boerhaavelaan, Juliana van Stolberglaan, Paltelaan, Voorweg en Zegwaartseweg onder de loep genomen. Deze moeten veiliger worden voor fietsers. In totaal was in de begroting al negen ton apart gezet voor deze verkeersplannen.

Structurele oplossing voor de doorgangproblemen rond spitstijd is volgens het gemeentebestuur gelegen in beperking van de maximumsnelheid op de A12 tot 90 kilometer per uur. Smit: “De theorie dat je sneller van de snelweg bent als je harder rijdt, gaat niet op, want bij hogere snelheid moet je meer afstand nemen en is dus ook de wegcapaciteit minder.” Het rijk gaat nog niet in op dit idee.

Aanvulling AD Zoetermeer van donderdaf 13 juli 2006

[…] Destjds opperde Smit het idee om de busbaan op de Afrikaweg op te heffen. Op de momenten dat er geen bus over die strook rijdt, blijft het asfalt immers ongebruikt, terwijl ernaast een file staat, luidde de redering.

Smit kiest er na enig onderzoek voor om de busbaan in stand te houden. In de spits, wanneer er files staan, rijden er namelijk 22 bussen per uur over de strook. Praktisch gezien is het dan onmogelijk om elke keer dat een bus over de strook moet, deze met een verkeersregeling vrij te maken van auto’s. […]

Reactie achterlaten